Lager/Garasje

Vi tilbyd både stor lagerhall (400 kvm), liten lagerhall (130 kvm) og frittståande lagerhus (20 kvm).

Stor lagerhall (400 kvm):

Stor lagerhall. Hallen er under ombygging og vert ledig frå midten av august. Hallen kan nyttast til lager, garasje eller andre bruksføremål.

Liten lagerhall (130 kvm):

Liten lagerhall

Frittståande lagerhus (20 kvm):

Lite lagerhus
Lite lagerhus